Мадарски конник

Madarski-konnikНа около 16 км източно от Шумен се намира една от най- любопитните забележителности в България. Върху отвесна скала на височина 25 м е изсечен релеф на конник в естествена големина. Фигурата изобразява ездач, съпровождан от куче, който с копието си пронизва лъв. Надписите около изображението на конника се отнасят към времето на българските ханове Тервел, Кормисош и Омуртаг. Уникалността на паметника, който е единствен по рода си в Европа, дава основание Мадарският конник да бъде включен в книгата на паметниците със световно културно значение на ЮНЕСКО.

Мадара е местност, населена с мистика и тайни. Някога тук е било основното светилище на древните българи от епохата на Първото българско царство.